Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Asbest

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje

Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde.

Ved indånding er der derfor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan aflejre sig.

Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft. Asbest og tobaksrygning kan forstærke hinandens skadelige virkning og dermed øge risikoen for lungekræft.

Nedbrydningssektionen anbefaler, at bygherren, rådgiveren og entreprenøren nærlæser Asbestforeningens vejledning om bly-, asbest- og PCB-sanering forud for planlægning, sanering/nedrivning og bortskaffelsen af byggeaffaldet, for at være helt på forkant med kravene til korrekt håndtering. Find vejledningerne på www.asbest.dk