Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PCB

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede-Biphenyler, som er en gruppe af kemiske stoffer, der er meget miljø- og sundhedsskadelige. PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter og byggematerialer. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af byggeindustrien. PCB har desværre den kedelige egenskab, at den spredes fra kildematerialet til andre byggematerialer og dermed gør udbredelsen PCB mere diffus og vanskelig at fjerne effektivt.

Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. Men PCB sidder stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.

De PCB-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af PCB i miljøet. De udsorterede PCB-forurenede materialer skal så vidt muligt destrueres ved forbrænding, så de på den måde fjernes helt fra vores miljø.

Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige byggematerialer.

Nedbrydningssektionen anbefaler, at bygherren, rådgiveren og entreprenøren nærlæser Asbestforeningens vejledning om bly-, asbest- og PCB-sanering forud for planlægning, sanering/nedrivning og bortskaffelsen af byggeaffaldet, for at være helt på forkant med kravene til korrekt håndtering. Find vejledningerne på www.asbest.dk