Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skimmelsvamp

Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader eller fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvamp – og er derfor et problem i de moderne – ofte meget tætte – bygninger og huse.

Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte sundhedsskadelig for mennesker og skal derfor fjernes. Samtidig skal årsagen til svampeangrebet lokaliseres og stoppes ellers vil svampen blot komme igen.

Skimmelsvamp forårsager irritationssymptomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste, træthed og i det hele taget mange af dagligdagens gener. Har du allergi eller astma skal der passes ekstra på. Ca. 4% af den danske befolkning udvikler desuden en egentlig allergi i forbindelse med skimmelsvampe.

Nedbrydningssektionen anbefaler, at bygherren, rådgiveren og entreprenøren nærlæser Asbestforeningens vejledning om bly-, asbest- og PCB-sanering forud for planlægning, sanering/nedrivning og bortskaffelsen af byggeaffaldet, for at være helt på forkant med kravene til korrekt håndtering. Find vejledningerne på www.asbest.dk