Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Optagelse i kontrolordningen

Krav i forbindelse med optagelse som medlem af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen

 

Medlemmer af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen er forpligtede til at overholde love og regler for nedrivning og miljøsanering.

 

NMK96

NMK96 er en brancheaftale om selektiv nedrivning som den daværende Entreprenørforenings Nedbrydningssektion tilbage i 1996 indgik med det daværende Miljø- og Energiministerium. Aftalen er i dag henvist til i:

Aftalen, som er videreført i Dansk Byggeris Nedrivnings- og Miljøsaneringssektion, indeholder en del krav fra sorteringsprocenter til nærmere definition af, hvad der forstås med selektiv nedrivning. Affaldsbekendtgørelsen, som ligger under kravene om genanvendelse og genbrug af byggematerialer, definerer i § 12 stk. 1 affaldshierakiet og i kapitel 10 kravene til kildesortering.

I NMK96 stilles der krav om at entreprenøren udarbejder en kvalitetsplan (§ 9) samt en plan for kontrol og dokumentation (§10).

 

KSN96

I forbindelse med indgåelsen af NMK96 vedtog sektionen at udarbejde et kvalitetssikringssystem for medlemmerne af sektionen til brug, når de har opgaver der falder ind under NMK96 §1 stk.1-3. KSN96 er en vejledning til virksomheder, der skal udarbejde kvalitets- og kontrolplaner i overensstemmelse med NMK96.

 

Krav til medlemmer af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen

I forbindelse med optagelse i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen gennemføres følgende proces:

  • Virksomhed kontakter Dansk Byggeri, Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen ved Jesper Salling Nielsen.

  • Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens bestyrelse skal herefter godkende, at virksomheden opfylder kravene til optagelse. Herefter bliver virksomheden kontaktet af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens kontrollant, som er Henrik Bonnesen fra firmaet COWI.

  • Der afholdes et møde hos virksomheden hvor følgende gennemgås:

  1. Erfaring og forståelse af krav til nedrivning og miljøsanering

  2. Gennemgang af virksomhedens KS-system (KSN96)

  3. Gennemgang af virksomhedens dokumentation for håndtering af affaldsfraktioner

  4. Gennemgang af kontrolordning – anmeldelse af sager (anmeldeskema), gennemførelse af kontrolbesøg både på pladser og på kontoret (se kontrolskemaer for nedrivningsopgaver, miljøsanering og kontorbesøg).

  • Efterfølgende igangsætter virksomheden anmeldelse af opgaver. Kontrollanten besøger normalt 1-2 af disse.

  • På baggrund af det indledende møde og besøg på pladsen/pladserne udarbejder Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionens kontrollant en indstilling til bestyrelsen om optagelse i sektionen.