Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Planlægningsguide

Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejde

- Vi tager sikkerheden alvorligt!

Der er i dag et stort ønske om at forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggelse af ulykker. Bygge- og anlægsområ-
det har en betydelig rolle og et stort ansvar i den forbind-
else. Dette kommer blandt andet til udtryk i de nye regler
om planlægning af særligt farligt arbejde.

Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri ser planlægnings-
guiden som et nyttigt redskab til planlægningen af sikker-
heden ved nedbrydningsarbejdet.

Guiden er baseret på resultaterne fra et projekt, der er gennemført med støtte fra Arbejdstilsynets forskningspulje for ulykkesforebyggelse. Projektet er udført i samarbejde med Golder Associates og BYG-DTU.

Det er håbet, at Nedbrydningssektionens medlemmer - men også bygherrer og entreprenører - må drage nytte af guiden, og at den dermed vil medvirke til en sikker gennemførelse af nedbrydningsopgaver.

Planlægningsguiden