Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den Grønne Vejledning

Den Grønne Vejledning er udarbejdet af Dansk Asbestforening og indeholder retningslinjer vedrørende udførelse af asbestsaneringsopgaver og kan anvendes ved udarbejdelse af udbudsmaterialer.

Grundlaget er Arbejdstilsynets asbestbekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 samt øvrige relevante bekendtgørelser og vejledninger.

Se hele bekendtgørelsen om asbest 


Vejledningen angiver retningslinier for nedrivning og forsegling af asbest og asbestholdige materialer og er gældende for alle medlemmer af Dansk Asbestforening.


Den er tænkt som et supplement til gældende love og bekendtgørelser m.v. og beskriver de minimumskrav til arbejdets udførelse som foreningen anser for nødvendige i forbindelse med tilbudsgivning og entreprisegennemførelse.

Vejledningen skal sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Læs den grønne vejledning