Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bly

Bly er et naturligt forekommende metal, som gennem mange hundrede år har været udvundet og anvendt til forskellige formål, herunder til byggematerialer.

Bly optræder i byggeriet i form af metallisk bly, og som blyforbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast.

For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes og hvilke koncentrationer af bly, der er i materialet.

Det har længe været kendt, at bly er skadeligt for mennesker og miljø. Anvendelsen af bly i Danmark blev derfor helt forbudt i byggeriet 1. november 2007. Nogle af de mest betydende anvendelser af bly i nybyggeri var dog blevet forbudt tidligere.

Bly forekommer stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.
De bly-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af bly i miljøet.

Læs mere om
Den blå vejledning