Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den Blå Vejledning

Dansk Asbestforening har udarbejdet denne vejledning i god praksis ved arbejde med bly og blyholdige materialer, hvori det angives, hvordan saneringsarbejdet skal
gennemføres, så hensynet til sikkerhed, sundhed og miljø sikres.

Vejledningen indeholder vejledninger til brug ved sanering af blyholdige materiale. Den er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer og viden fra ind- og udland. Vejledningen er til brug for bygherrer, rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder, hvor der forekommer bly.

Medlemmerne i Dansk Asbestforening er forpligtet til at følge vejledningens retningslinjer. Det er i tråd med Dansk Asbestforenings generelle politik, hvor vi lægger stor vægt på, at kvaliteten, af det arbejde vores medlemmer udfører, er i orden. Derfor har foreningen siden sin grundlæggelse i 1994 haft en uafhængig kontrolordning, som indebærer, at der jævnligt foretages kontrolbesøg, hvor medlemmerne udfører sanering af asbest, bly og PCB, for på den måde at sikre en høj kvalitet.

Læs Den Blå Vejledning