Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Den Gule Vejledning

Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske bygninger, og Dansk Asbestforenings medlemmer oplever i stadigt stigende omfang en efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. Der findes i dag kun få klare regler på området og en begrænset officiel information om, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så sikkerhed, sundhed og miljø sikres. Dansk Asbestforening har derfor udarbejdet denne vejledning om god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer.

Vejledningen indeholder råd og arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCB-holdige materialer. Vejledningen er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer og viden fra udlandet.

Medlemmerne i Dansk Asbestforening har samlet besluttet at følge de retningslinjer, som gives i vejledningen, hvor andet ikke er angivet. Simple korterevarende arbejder - under én dags varighed - er dog undtaget.

Det er Dansk Asbestforenings forhåbning, at også entreprenører og rådgivere uden for Dansk Asbestforening vil kunne finde hjælp og inspiration i vejledningens anbefalinger og råd.

Læs den gule vejledning

Her kan du bladre og læse den gule vejledning (Vi foreslår at dette link slettes eller bliver tilsvarende under Asbest og Bly)