Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skimmelsvamp

Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader eller fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvamp – og er derfor et problem i de moderne – ofte meget tætte – bygninger og huse.

Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte sundhedsskadelig for mennesker og skal derfor fjernes. Samtidig skal årsagen til svampeangrebet lokaliseres og stoppes ellers vil svampen blot komme igen.

Skimmelsvamp forårsager irritationssymtomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste, træthed og i det hele taget mange af dagligdagens gener. Har du allergi eller astma skal der passes ekstra på. Ca. 4% af den danske befolkning udvikler desuden en egentlig allergi i forbindelse med skimmelsvampe.

Kasserede materialer skal håndteres og deponeres som andre skadelige byggematerialer, det er påkrævet at anvende åndedrætsværn med godkendte specialfiltre.

Typiske opgaver:

  • Rådgivning
  • Besigtigelse 
  • Prøver
  • Fugtmålinger
  • Planlægning
  • Miljørigtig Sanering
  • Afsluttende rengøring
  • Dokumenteret kvalitetssikring

Saneringen og affaldshåndteringen udføres efter gældende retningslinjer og sikkerheds vejledninger for miljø og arbejdsmiljø.