Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen har bl.a. til formål at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering affald og restprodukter fra nedrivnings- og miljøsaneringsopgaver og at varetage medlemmernes interesser i forhold til det omgivende samfund.

En ny sektion

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen blev i foråret 2016 dannet som en fusion mellem Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri. Sektionen viderefører arbejdet fra de to stiftende organisationer. Det indebærer ikke mindst videreførelse af det vigtige arbejde med at sikre ordentlighed og lovoverholdelse i forbindelse med alle nedrivninger og miljøsaneringer i Danmark. Kontrolordningen NMK 96, som siden 1996 har givet tredjepartskontrolleret sikkerhed for overholdelse af alle regler for dansk Asbestforenings medlemmer, er videreført og gælder nu alle medlemmer i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen.

 

Sektionskonsulent:
Jesper Salling Nielsen
jsn@danskbyggeri.dk
Tlf. 72 16 02 31

Læs mere

 

Nedbrydningssektionen er medlem af European Demolition Association - EDA. Læs mere om EDA på hjemmesiden  
europeandemolition.org

Vedtægter

 
Download Nedbrydningssektionens 

Vedtægter her