Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav om affaldshåndtering og grænseværdier for bla. kortkædede klorparaffiner (SCCP)

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort information om, at den 18. juni 2015 trådet fælles EU grænseværdier for 10 POP-stoffer i affald i kraft.

POP-stofferne er karakteriseret ved deres gifte egenskaber, idet de nedbrydes meget langsomt i naturen og derved ophobes i fødekæden.

Et af de POP-stoffer der særligt er interessant for bygge- og anlægsbranchen er kortkædede klorparaffiner - SCCP – som har været anvendt som blødgører til erstatning for PCB, tilsætningsstof i køle-/smøremidler til metalbearbejdning, i maling og som flammehæmmende middel i gummi.
Det vurderes, at anvendelsen af klorparaffiner i byggevarer ophørte i løbet af 1990’erne. Det har været forbudt at anvende stoffet til metalforarbejdning og indfedtning af læder siden 2003. I tabellen nedenfor er den årlige mængde af SCCP, der forekommer i affald i Danmark, samt koncentrationen i de materialer og de artikler, som SCCP indgår i. Tallene er estimeret med stor usikkerhed. 

  Koncentration i
materialer mg/kg 
Koncentration i artikler
mg/kg 
Mængde SCCP
Tons/år 
Gummislanger - og
pakninger 
 100.000-170.000  100.000-170.000 1,1
Fuger og lim  100.000-200.000  <10.000 2,5
Maling  10.000-200.000   <10.000  2,9
Tekstiler   200.000  20.000  0,2
Læder  20.000  <10.000   0
Total     6,6 Affald, som indeholder 10.000 mg SCCP/kg og derover, skal destrueres på et anlæg, som har tilladelse til at modtage affaldet.

Affald af sorteret og forarbejdet beton og uglaseret tegl kan nyttiggøres efter restproduktbekendtgørelsen, hvis indholdet af SCCP og andre problematiske stoffer er så lavt, at affaldet vurderes at være uforurenet.

Læs mere om hvilke andre stoffer der omfattet og grænseværdier for disse.

Orientering om grænseværdier for håndtering af affald, der indeholder visse såkaldte POP-stoffer.

Information om POP-stoffer